Fest vun der Heemecht

13/12/2020 @ 5:00 pm – 7:00 pm –

Musiker fir den Dialog t√ęscht de Kulturen
Fruz Tonteling, Marly Marques, Annemie Osborne
Georges Urwald, Tohid Tohidi, Serge Tonnar