AUS DER HEEMECHT

Lauschter Mix

An hirem Programm “Aus der Heemecht” interpretéieren de Serge Tonnar an de Georges Urwald eng Rëtsch vu bekannten a manner bekannte lëtzebuerger Lidder aus dem 19. Joerhonnert op eng radikal perséinlech Manéier. Mateneen, an och mol géinteneen, zielen d’Stëmm an de Piano eis d’Geschichten aus de Lidder vun deemools an enger neier Sprooch, a loosse beim Nolauschterer d’Gefiller opliewen, déi de Kär vun dësen Texter a Melodien ausmaachen. “D’Meeche vu Gëtzen”, “De groussen Hexemeeschter” oder “De Feierwon” huet ee wuel nach ni sou frech héieren, an awer am Respekt vun den Originaler, déi auserneegeholl goufen fir se, mat vill Improvisatioun, oder gliddeg aus der Pan, nei opliewen ze loossen.

1 Sträit (4:27)
2 Dat elei an dat elo (5:11)
3 Wéi meng Mamm nach huet gesponnen (4:09)
4 Et wor eemol e Kanonéier (3:19)
5 D’Margréitchen (3:49)
6 An Amerika (5:39)
7 De Feierwon (3:54)
8 Ons Fräiheet (4:02)
9 De groussen Hexemeeschter (4:29)
10 ‘t si vill schéi Rousen (3:34
11 Du brauchs mer näischt ze schwieren (3:24)
12 D‘Meedche vu Gëtzen (2:37)
13 D‘Pierle vum Da (2:58)
14 Den topege Mann (3:57)
15 Schlof, mäi Këndche, schlof (3:04)

LIVE AUS DER VILLA LOUVIGNY UM KUK

Eng Produktioun vu MASKéNADA